Alvens pedagogiske fagblogg er ment som et supplement til Alvens egen nettside.

1. februar 2010

BARN OG PSYKISK HELSE, noen gode hjelpelenker


KURS I FAMILIESAMTALER:


"Kurs i familiesamtaler med barneperspektiv, er en god forberedelse til å håndtere de endringer som er foreslått i Helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 84 (2008-2009). Forslaget vil gi barn med foreldre som har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade rettigheter som pårørende. De vil få rett til informasjon og nødvendig oppfølging."


(Via foreningen Voksne for barn vfb.no og
oppvekstbanken.no)INFORMATIVT HEFTE som kan skrives ut og brukes i bhg:


ILLUSTRERENDE PAPIRDUKKE som viser ulike følelsesuttrykk:ARTIKKEL I DAGBLADNETT, et program for foreldre, lærere og barn:

  

Flere artikler om samme tema:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar