Alvens pedagogiske fagblogg er ment som et supplement til Alvens egen nettside.

26. april 2010

Samlivsbrudd og barneperspektivet

Nettstedet barnehage.no har denne uken to artikler om samlivsbrudd og barneperspektivet."Fire av ti barnehager har opplevd å bli dratt inn i en konflikt i forbindelse med samlivsbrudd. (...) Brudd i den tradisjonelle familiestrukturen blir mer og mer vanlig. Men det er fortsatt en opprivende prosess, som er utfordrende for oss som jobber i barnehage." Denne uttalelsen står i artikkelen Viktig rolle ved brudd.

Artikkelen sier at det ikke er barnehagepersonalets jobb å ta stilling ved en eventuell skilsmissekonflikt. Personalets ansvar er å ivareta barnet ved å gi omsorg og trygghet. Kanskje er barnehagen noen ganger det eneste stedet hvor barnet opplever stabilitet, og hvor det kan få ro til å bare være barn uten å bli påvirket av voksnes ubalanse. 

"Om barnehagen forbereder barnet – og gjør det bevisst på at nå skal han til mamma, eller nå skal han til pappa — kan det være til stor hjelp. I samtaler med barnet er det også viktig å vise ekstra omsorg. Noe så enkelt som å spørre «hvordan er det hos mamma» den uken han er der, er en fin måte å være til stede på. Isolert sett er det også greit å vite hvor han faktisk bor denne uken. " (Fra artikkelen)

I en annen artikkel - Den viktige dialogen - uttaler dr.philos Kari Killèn at barnehagen spiller en nøkkelrolle i en tid hvor stadig flere foreldre går fra hverandre.

"Den største uretten som blir gjort mot barn er å ikke snakke med dem om det som opptar dem. Skilsmisse er en vond, psykisk belastning – og bare det å formidle at «jeg vet at du er lei deg» kan være av stor betydning." (Kari Killèn)
Mine barn var 9, 7 og 4 år da de, deres pappa og jeg ble "rammet" av skilsmisse; sorgen som det ikke gis blomster til... Vi hadde stor nytte av selv å være åpne, og dermed opplevde vi også at omgivelsene våre kunne være åpne og støttende. Barna reagerte naturlig nok ulikt på skilsmissen, men det kom konstruktive innspill til oss som foreldre, om hvordan vi kunne håndtere disse utfordringene - med andres hjelp. Vi fikk både faglig hjelp og nærpersoners hjelp og støtte. Ingen skilsmisse er lykkelig, de er en tragedie, og det må vi ikke underslå fordi om foreldrene er hyggelige mennesker. Alle trenger hjelp og støtte til å komme igjennom den krisen og sorgen som en skilsmisse er. 

"Dialogen mellom barnehagen og foreldrene så viktig. Mor og far kan være uenige om det meste, men en ting har de felles, og det er at de vil barnets beste. Barnehagen har en unik mulighet til registrere hvordan barnet egentlig har det. Kommunikasjon og formidling begge veier er den beste måten å forsikre at barnet har det bra." (Kari Killén)