Alvens pedagogiske fagblogg er ment som et supplement til Alvens egen nettside.

8. februar 2010

Satset på personalet - og vant!

Gratulerer gratulerer til Nøtteliten barnehage i Os!

30 kandidater var foreslått til KLPs arbeidsmiljøpris for 2009 – ulike bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Nøtteliten barnehage i Os ble den verdige vinneren.

Dette er tiltakene som barnehagen gjorde for å få ned sykefraværet fra 27 til 4%, bare i løpet av 2 år:

* Opprettet en 50 % stilling, med ansvaret for oppfølging og utvikling av personalet
* Hatt fokus på å sikre informasjonsflyt i alle ledd
* Utarbeidet personalpermer og rutiner for sykefraværsoppfølging
* Vært på stressmestringskurs
* Bevisstgjøring på tidsbruk
* Forventningsavklaring internt og mot foreldrene
* Fokus på positivt arbeidsmiljø og tilbakemeldinger i arbeidssituasjonen
* Utvikling av IKT-kunnskapene i personalgruppen
* Assistentene har fått planleggingstid
* Etablert praksisplasser i bedriften
* Kartlegging og forbedring av fysisk arbeidsmiljø
* Opprettet en egen trivselsgruppe
* Arbeidet med holdninger og åpenhet rundt det å være syk

Å tørre å bruke ressurser direkte på personalets ve og vel viser seg altså å være det mest effektive for at en barnehage skal fungere godt. Jeg er sikker på at barn og foreldre også er storfornøyde i denne barnehagen :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar